เลขที่ใบสั่งซื้อ PO003133
ลำดับที่ ชื่อสินค้า ราคา จำนวน รวมเงิน
1 200 1 200
2 200 1 200
จัดส่งแบบ EMS ราคาสินค้ารวม 400
จัดส่ง FREE ภายในประเทศ ยอดรวม 400
แจ้งชำระเงิน